Viimeisimmän kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan pyöräily on lasten ja nuorten keskuudessa, ikäryhmässä 3-18-vuotiaat, toiseksi harrastetuin liikuntamuoto. Suomessa on kattava pyörätieverkosto sekä hieno jokamiehenoikeus luonnossa liikkumiseen myös pyörällä. Kuitenkin varsinaisia pyöräilyn harrastus- ja lähiliikuntapaikkoja on toistaiseksi hyvin satunnaisesti.

 

Hankkeen yksi päätavoite on moninaisten olosuhteiden luominen, jotta lapset ja nuoret saavat mielekkään olosuhteen lajitaitojen kehittämiseen. Pyöräily on uinnin ohella merkittävä kansalaistaito, ja pyöräilyllä on hyvin merkittävä yhteiskunnallinen asema nyt ja tulevaisuudessa. Oikealla suunnittelulla pystytään luomaan olosuhteita, jotka palvelevat laajaa kohderyhmää, ovat turvallisia ja kehittävät käyttäjiensä motoristen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien kehittymistä. Pyöräilyn lähiliikunta-alueet , radat ja reitit, ovat myös oivallisia paikkoja koko perheen yhteiseen liikuntaan, liikkumiseen ja hauskan pitoon.

 

Pyöräilyn olosuhdemahdollisuudet ovat hyvin moninaiset. Rata voi olla modulirakenteinen pumptrack, maa-aineksesta toteutettava BMX-tyylinen rata tai maastopainotteinen rata tai reitti, jossa hyödynnetään jo olemassa olevia polkuja ja reittejä. Olennaista on, että olosuhde ei rajaa käyttäjäryhmää ja kalustoa. Tavoite on luoda olosuhteita, jossa voi nauttia pyöräilyn riemusta aina potkupyöristä lähtien. Pyrkimyksenä on luoda olosuhteita osaksi kuntien lähiliikuntapaikkoja sekä koulujen läheisyyteen siten, että olosuhdetta on mahdollista hyödyntää läpi vuoden. Modulipohjaiset pumptrack-ratkaisut palvelevat myös skeittaajia, scoottajia ja rullaluistelijoita kun taas maa-ainesradoilla voidaan talvella hiihtää tai jopa jäädyttää luoden siitä alamäkiluisteluun soveltuvan olosuhteen.

 

Hankkeen olosuhteiden suunnittelussa ja toteutuksessa ovat tiiviisti mukana Jani Vesikko sekä Juhana Koivisto, joilla on pitkä kokemuspohja ratojen, reittien ja Bike Parkkien suunnittelusta.

 

Tälle alasivulle kootaan esimerkkejä pyöräilyn olosuhteista niin Suomesta kuin maailmalta.